Bästa kunder och intressenter,

Den 05.03.2012 blev Land Registrerings lagen för anskaffning av mark för utlänningar ändrat till det possitiva. Vi har här gjort en lista på de mest viktiga ändringarna i nyckelpunkter.

Lagen blev underskriven 03.05.2012 och den 19.05.2012 blev den publiserad i Official Gazette.

1) Principen om ömsesidighet har annullerats

Paragraf 35 och 36 av den 6302 lagfarts (tapu) lagen blev ändrade den 05.03.2012.

Det är nästan 100 år sedan nuvarande regler angående ömsesidighet har upphävts.

Listan på länder som kan förvärva fastigheter i Turkiet kommer att bli släppt av regeringskansliet.

Länder som ej är med på denna lista kan inte köpa fastigheter i Turkiet.

2) Områdes gräns

Utlänningar i Turkiet har tillåtelse att köpa max 10% av den totala arean i regionerna.

3) Upp till 30 hektar är tillgängligt för köp

Varje utländsk person har tillåtelse att köpa max 30 hektar.

Regeringskansliet har möjligheten att utöka denna begränsning till max 60 hektar per person.

4) Privata företag

Företag bildade i utlandet kan köpa fastigheter i Turkiet med vissa förutsättningar givna av regeringskansliet.

5) Belåning

Utländska banker, företag och privat personer har befogenhet att registrera lån i det Turkiska Lands Registret och att ta bort dem.

6) Projekt på outvecklad mark

Utländska privatpersoner och företag som är grundade utomlands måste innom 2 år från datumet av förvärvet av outvecklad mark utveckla ett projekt och framlägga detta projekt till berörd administation och få ett godkännande.

Huruvida om projektet är genomfört kontrolleras av ministeriet.

Projektet kommer att bli skickat av ministeriet till det berörda Markregisterings kontoret och registreras där.

7) Utländska företag grundade i Turkiet

Utländska företag som är etablerade i Turkiet och har 50% eller mer andel i företaget i Turkiet kan köpa fastigheter. Utländska företag måste vid förvärvning av fastighet ansöka om godkännande från militäriska departementet och distrikts administrationen som bekräftar att fastigheten inte är i en förbjuden militärisk zon.

 

För att se listan över länder som kan köpa fastigheter i Turkiet klicka här

...

Lagen har gått igenom 03.05.2012 och kommer att träda i kraft 3 månader efter beslutet.

Fär närvarande har landregistrerings kontoret accepterat ansökningar för Lands Registret och skickat dessa till de militäriska myndigheterna i Izmir. Lagfarten (tapu) kan skickas 3 månader efter dagen av undertecknadet av lagen.

Kontaktformulär

Turkiet, Antalya Alanya 07400 Kadıpaşa Mah. Elmas Sok. No :31 Alparslan Apt.
whatsappContact us on WhatsApp now! whatsappContact us on WhatsApp now!